Friday, May 4, 2012
படிப்பு அறிவுக்கு ...

வேலை சம்பாத்தியதிட்கு ...

 

 எதோ ஒரு துறைல படிக்கிறாங்க எதோ ஒரு துறைல வேலை செய்றாங்க ....
பார்க்க  போற  வேலைக்கும்  படிப்புக்கும்   கண்டிப்பா  சம்பந்தம்  இருக்கணும்னு   இல்லைல ?
அதுக்குனு படிப்பு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாதுங்க ...

1 comment:

Popular Posts